Midt i fellesferien kalte statsråden tirsdag ettermiddag inn til hastemøte med representanter fra Vegdirektoratet, politiet, Trygg Trafikk og Justisdepartementet for å drøfte den kraftige økningen i antall trafikkulykker på norske veier.

— Vi har sett en klar tendens til at antallet ulykker i trafikken øker. Det er en utvikling jeg overhodet ikke er komfortabel med, sa Skogsholm.

Statsråden gjorde etter møtet det klart at departementet er fornøyd med at Telenor har stanset markedsføringen av såkalt radarvarsling per SMS. Hun opplyste videre at det er sendt ut brev til de andre operatørene som driver med dette. Der oppfordres også de om å stanse distribusjonen av denne typen tjenester.

— Radarvarsling er ikke forbudt rent lovmessig, men det er et uttrykk for mangel på respekt for det trafikksikkerhetsarbeidet vi driver, sa Skogsholm.

Hun understreket til sjuende og sist at trafikksikkerheten er den enkelte sjåførs ansvar.