Barneombud Reidar Hjermann får stadig flere henvendelser fra barn og voksne som er i slike konflikter. Det at fedre i dag ønsker stadig mer tid med barna, skaper i flere og flere tilfeller opprivende konflikter mellom skilte foreldre – og barna ender som taperne, mener Barneombudet.

– Dette er på en måte baksiden av medaljen i likestillingen. Vi skal være glade for at far er mer på banen i de fleste tilfeller. Men hvis det fører til sterke, langvarige konflikter etter et samlivsbrudd, så er jo det klart at det er et problem for barna, sier Hjermann til NRK.