77 prosent av Høyre-velgerne og 78 prosent av Fremskrittspartiets velgere sier de er for aktiv dødshjelp. Dette kommer frem i en ny undersøkelse utført av meningsmålingsinstituttet Synovate for Foreningen retten til en verdig død.

Men det er ikke bare høyrevendte velgerne som mener at døende skal kunne velge dødshjelp for å unngå store lidelser. Velgerne i samtlige partier, med unntak av Kristelig Folkeparti, støtter aktiv dødshjelp. Blant Arbeiderpartiets og Sosialistisk Venstrepartis velgere er tallet 70 prosent.

Medikament fra legen er den formen for dødshjelp som fikk høyest tilslutning i undersøkelsen