Utlandstrafikken økte med 5,4 prosent i juli, sammenlignet med samme måned i fjor. Samtidig fikk innlandstrafikken en svak nedgang på 0,6 prosent. Så langt i år har imidlertid innenlandstrafikken gått opp med 3 prosent. Utenlandstrafikken har gått opp 9 prosent i samme periode.

Hittil i år er det registrert over 23 millioner passasjerer ved Avinors lufthavner, hvilket er en økning på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.