Kvoten i fjor var på 41.000 dyr.

-Nå har sannsynligvis bestanden økt i en del distrikter, og da er det behov for å øke kvotene for å stabilisere elgstammen rundt det antallet dyr man ønsker å ha, sier førstekonsulent Johan Danielsen i Direktoratet for naturforvaltning.

NTB