I fjor var tallet 3 prosentpoeng lavere, opplyser Samordnet opptak.3.809 kvalifiserte søkere står helt uten skoleplass etter at hovedopptaket er unnagjort. I fjor sto 4.337 kvalifiserte søkere uten skoleplass på samme tid.Totalt har 77.500 personer i år søkt gjennom Samordnet opptak. Dette er en økning på 2,3 prosent fra 2000. 55.743 av disse er kvalifisert for studiene de har søkt på.94 prosent av alle kvalifiserte søkere har fått tilbud om skoleplass i hovedopptaket.Etter endt opptak i fjor sto 1.769 kvalifiserte søkere uten studietilbud.På grunn av nye regler i år har nærmere 2.000 personer fått studieplass på grunn av yrkeserfaring (realkompetanse).En del studier som har slitt med rekrutteringen de senere årene viser klar framgang i antall primærsøkere, det vil si personer som har denne studietypen som førstevalg.Mens søkningen til sykepleierutdanning gikk ned med 4 prosent fra 1999 til 2000, har utdanningen i år en økning i antall søkere på 21,5 prosent.Barnevernutdanning har en framgang i antall primærsøkere på 18,6 prosent fra i fjor, sosionomutdanning 11,2 prosent, førskolelærerutdanning 7 prosent og allmennlærerutdanning rundt 5 prosent.Fotojournalistikkutdanningen, medisinstudiet og journalistutdanningen er blant studiene som har høyest antall søkere i forhold til antall plasser.