Antallet som ble fratatt autorisasjonen som helsepersonell i 2006 er nesten fordoblet fra året før, ifølge en årsrapport fra Statens helsetilsyn.

— Det vi ser er en økning av mer alvorlige saker. Vi har også avdekket betydelig flere tilfeller enn i tidligere, noe som viser at vi klarer å ta tak i mer enn toppen av isfjellet, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

Ifølge Hanssen kan ikke økningen forklares ved at håndhevelsen er blitt strengere, men at Helsetilsynet får tilsendt flere saker fra fylkeskontorene.

Av de 70 som mistet autorisasjonen skyldes 34 av sakene misbruk av rusmidler. Av disse utgjør sykepleiere den største gruppen.

— Jeg er glad for at det blir avdekket såpass mange saker her. Det er til det beste for både pasienter og helsepersonell, sier helsedirektøren.

Han fremhever at tap av autorisasjon sjelden skyldes faglige feil. Hvor årsaken ikke er rusmidler, er autorisasjon hovedsakelig inndratt på grunnlag av seksuell utnytting av pasienter, straffbare handlinger eller personlige forhold.