I tillegg innebærer endringen også at to personer av samme kjønn kan inngå partnerskap i Norge dersom en av partene har vært fast bosatt i landet de siste to år før registreringen. Fram til i dag har kravet vært at minst en av de to må ha bodd i landet i minst to år før registreringen, og at en av dem er norsk statsborger.

Bakgrunnen for endringen er at flere land i Europa har eller vurderer å innføre rettslig regulering av partnerskap. Det er ønskelig å gi disse borgerne i disse landene adgang til å inngå partnerskap i Norge.

Mange utlendinger kan også ha sterk tilknytning til Norge uten at noen av dem er norske eller nordiske statsborgere, skriver Barne— og familiedepartementet i en pressemelding.

NTB