En undersøkelse utført i oktober viser at 89 innsatte har så store psykiske lidelser at de burde ha vært plassert i en annen institusjon. Dette er tre flere enn i fjor.

I tillegg har 22 innsatte så store fysiske lidelser at det kvalifiserer til sykehusinnleggelse.

Til sammen utgjør disse to gruppene 4 prosent av alle fanger i Norge.

— Utover dette sliter mange med generelt dårlig fysisk og psykisk helse som følge av rusmisbruk, ifølge Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

(NTB)