På tross av at de langt fleste fikk den legen de ønsket seg i første omgang, har det vært mange bytter.

Stor pågang — Det har vært meget stor pågang på fastlegekontoret for å få byttet lege. Langt de fleste som fastlegekontorene har vært i kontakt med har fått hjelp til å bytte lege. Det er til nå registrert mer enn 100.000 bytter, skriver Rikstrygdeverket i en pressemelding.

Etter at fastlegeordningen trer i kraft 1. juni har man rett til å bytte fastlege to ganger i året. Bytter som er gjort før denne datoen regnes ikke som ett av de to byttene.

Bevegelser mellom listene gjør at sjansen for å få til et ønsket bytte er minst like gode nå som rett etter første fordeling. Da var det 2.576 lister med ledig plass. I dag er det 2.926. Antallet lister med ledig plass har med andre ord økt med 350.NTB