– Vi registrerer at et økende antall elever, og da særlig gutter på ungdomsskolen, nå bruker snus, sier politisk rådgiver Jens Garbo i Utdanningsforbundet til Vårt Land.

Salget av snus har gått opp med 95 prosent fra 1988 til 2004, og stadig flere unge legger priser med tobakk under overleppa. Som tilfellet er med røyking, er det opp til den enkelte skole å avgjøre om snus skal forbys. En av skolene som har innført et generelt tobakksforbud er Huseby skole i Trondheim.

– Vi praktiserer nulltoleranse. Alle elever som blir tatt med snus, får snusen inndratt og brev med hjem, sier rektor Gunnveig Skjetlein til avisen.