Kommunene har fått milliardtilskudd, men likevel er det nå flere elever per lærer, skriver Dagsavisen.

Tirsdag skrøt Djupedal av at det er blitt 0,01 færre elever per lærer. Tall Dagsavisen har innhentet, slår beina under Djupedals økning. Disse tallene tar ut spesialundervisning og morsmålsundervisning. Da viser tallene at det for 98 prosent av norske skoleelever er blitt flere elever per lærer.

Det vekker misnøye.

– Lærertettheten skulle øke da man styrket kommuneøkonomien. Kommunene gjør ikke jobben sin, og regjeringen legger ikke stort nok press på kommunene, sier leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland.