Jennifer Fossnes og NTB

Av de omkomne er det ett barn, ti kvinner og 45 menn.

Ulykker med ukjent hendelsesforløp topper statistikken med 17 drukningstilfeller, melder Norsk Folkehjelp.

I Hordaland har syv personer druknet hittil i år, to kvinner og fem menn. Til samme tid i fjor var det totalt fem personer som mistet livet i vannet.

Sogn og Fjordane hadde ingen drukningsulykker i fjor, mens det hittil i år er druknet fire personer, to kvinner og to menn.

Norsk Folkehjelp vil minne om badevettreglene, og at det kan være en rimelig livsforsikring å ha på seg flytevest.