I sommer kom flere ekstreme tilfeller til overflaten. En kvinne hadde ligget i sju måneder, en eldre mann hadde vært død i ti måneder.

— Samfunnet er blitt så upersonlig at folk ikke tenker på mer enn seg selv. Hvis man ikke er utadvendt, vil ingen bry seg om man ligger død, sier politiavdelingssjef Finn Abrahamsen Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Felles for tilfellene er ofte at folk av ulike grunner har mistet kontakt med venner og familie. I tillegg dreier det seg om en del eldre som ikke har familie igjen. Bydeler med mange enslige ser ut til å gå igjen.

— Folk i Oslo har ligget døde i opptil flere år, før de blir funnet, sier Abrahamsen.

Etter tilfellene i sommer møtes trygdeetaten, byrådsavdelingen, politiet og Posten torsdag denne uken for å diskutere problemet. Men løsningene er ikke åpenbare.

— Jeg er redd for at verken trygdeetaten eller andre offentlige instanser har muligheten til å avdekke dødsfall før det er gått noen måneder, sier fylkestrygdedirektør Richard H. Knoff. Også Posten mangler verktøyene til å avdekke dødsfall.

— Det er ikke bare å konkludere med at folk er døde dersom postkassen er full. Det kan være mange årsaker til det, sier informasjonssjef Hege Resvoll Skaug i Posten til Aftenposten.