Til tross for alle advarslene de siste årene, lures stadig flere naive nordmenn til å tro på forlokkende utsikter til å bli millionærer. De masseutsendte, såkalte Nigeria-brevene forsøker å lure mottakerne til å sende penger eller kontoinformasjon og koder med løfte om store pengeutbetalinger.

– Vi ser tydelig at det er en stor økning av bedrageriofre, sier rådgiver Anne Dybo i Økokrim til Aftenposten. Det er de såkalte lotteribedrageriene som dominerer. Ett av dem forsøker å få deg til å tro at du har vunnet en britisk lotterigevinst, selv om du aldri har deltatt i lotteriet.

– Folk bør ha som grunnregel at hvis man ikke har deltatt i et lotteri, så har man heller ikke vunnet, sier Dybo.