Norske myndigheter på flere nivåer var informert om at det foregikk privat import til Norge av kjemikalier som kunne brukes til å lage terrorbomber.

Som BT skrev torsdag, fastslår en hemmeligstemplet rapport om antiterror-samarbeidet Global Shield at 22. juli-angrepet kunne vært unngått hvis politiet og tollvesenet hadde samarbeidet bedre.

Advart i mars

Men det var ikke bare Politiets sikkerhetstjeneste som ble informert om at nordmenn handlet kjemikalier over nettet. Også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ble varslet av tollvesenet. DSB varslet på sin side Justisdepartementet i et brev 11. mars i år.

I brevet nevnes spesifikt «et firma i Polen» som sender mange små forsendelser til privatpersoner i Norge.

«Norge er ikke tjent med å bli sett på som et land hvor det er enkelt for privatpersoner å få tillatelse til erverv av stoffer som kan brukes til å lage bomber. Fra Toll— og avgiftsdirektoratet har DSB informasjon om at det er mange importer av disse stoffene til privatpersoner, hvorav noen betraktes som mistenkelige», advarer DSB i brevet.

Direktoratet advarer også om at importen kan være vanskelig å oppdage:

«Disse forsendelsene kan være vanskelige å fange opp, da de deklareres som at verdien er lavere enn 200 kroner», heter det i brevet.

150 kilo aluminium

Breiviks ene transaksjon var på bare 120 kroner. Den ble likevel fanget opp av tollvesenet som et ledd i antiterror-samarbeidet Global Shield, gjennom et søk i valutaregisteret. PST valgte å ikke foreta seg noe med informasjonen.

Søket ble gjort noen uker for tidlig til at en langt større transaksjon ble oppdaget: I desember i fjor kjøpte Breivik aluminiumspulver for 2000 Euro fra det samme firmaet.

Ifølge PST fikk de ikke melding om denne handelen.

Ber om kartlegging

DSB anbefaler i brevet at det blir gjort en kartleggingsjobb for å finne ut hvem som har legitime grunner til å kjøpe kjemikaliene.

Den polske nettbutikken Keten har lenge vært den mest populære forhandleren av kjemikalier for norske kunder som interesser seg for fyrverkeri og hjemmelagde bomber. Anders Behring Breivik kjøpte både natriumnitrat og aluminiumspulver fra Keten.

Aluminumspulveret var en hovedingrediensene i Breiviks bombe. I manifestet sitt skriver han at pulveret øker sprengkraften fra 10 til 30 prosent.