Pågangen er så stor at barnevernet sliter med å følge opp sakene.

Manglende ressurser gjør at barnevernet ikke klarer å holde behandlingsfrister og ender opp som brannslukkere i stedet for forebyggere, skriver Vårt Land.

I Møre og Romsdal fikk barnevernet inn 1.554 nye bekymringsmeldinger i fjor, en økning på 11 prosent. I Nordland var det 196 meldinger som ikke ble sett på innen fristen, noe som er 41 prosent mer enn året før.

Og slik fortsetter det over hele landet.

Nord-Trøndelag fikk 20,1 prosent flere bekymringsmeldinger i 2006, Sør-Trøndelag 7,6 prosent, Buskerud 12,5 prosent og Hordaland 9 prosent flere, for å nevne noen.

– Barnevernet får mer å gjøre, og de klarer ikke å få gjort arbeidet unna. Da går det galt på et eller annet tidspunkt. Vi kan ikke leve med en slik situasjon, sier Trond Gården, seksjonsleder i sosial-og familieavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland.

Samtidig er det et skrikende behov for nye fosterforeldre. I januar i fjor ventet 542 barn i Norge på et fosterhjem. Tallene for 2007 er ikke helt klare ennå, men Barne— ungdoms- og familiedirektoratet melder om en liten økning.