Ikke siden krigen i Bosnia i 1993 er det kommet så mange.

Norge har en tilstrømning av asylsøkere som få vestlige land kan vise maken til, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI). I forhold til folketallet mottar vi 4-5 ganger så mange asylsøkere som Tyskland og Storbritannia, heter det i en pressemelding fra UDI.

Asylsøkerne kommer fra en lang rekke land, og det gjør at behandlingen av søknadene deres blir komplisert og tidkrevende.

Årets budsjett for asylsaksbehandling i utlendingsforvaltningen ble laget med et forventet antall på 8.000 nye asylsøkere, men dette tallet ble allerede nådd i begynnelsen av september, ifølge UDI.

UDI arbeider nå med å oppdatere prognosene for inneværende og neste år. Fortsetter strømmen av asylsøkere ut året vil Norge motta totalt 16.000 asylsøkere i 2001.