I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram tirsdag, ber departementet om mer penger for å behandle asylsøknader.

I fjor kom det i underkant av 15.000 asylsøkere til Norge, spredt på et stort antall nasjonaliteter. I løpet av første kvartal 2002 kom det om lag 4.300 asylsøkere.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har satt i gang en rekke tiltak for å redusere antallet antatt grunnløse asylsøknader: Rask behandling av antatt grunnløse søknader, en ny mottaksordning der asylsøkere med grunnløse søknader skilles fra andre asylsøkere, samt kutt i lommepengene til personer som har fått avslag på asylsøknaden.

Erfaringer med store ankomster av asylsøkere fra Kroatia i 1998, Slovakia i 2000 og Bulgaria i 2001 viser ifølge UDI at rask behandling og effektive returordninger gjør at det kommer færre asylsøkere som ikke har behov for beskyttelse til Norge.

(NTB)