Foreningens leder, Stig Rusten, sier det totale antall sosialhjelpsmottakere ikke har økt vesentlig, men innenfor spesielle grupper viser tallene fra SSB en dramatisk vekst.

– Tallene viser at 5.000 flere barnefamilier i fjor måtte gå den tunge veien til sosialkontoret. I løpet av ett år har alenefedre blitt gruppen med høyest andel for sosialhjelp, sier Rusten.

Han mener regjeringen må gjøre noe drastisk for å avskaffe fattigdommen som rammer barn i Norge og nevner en rekke tradisjonelle virkemidler som må få utvidede budsjettrammer i statsbudsjettet.