I 2004 var antallet slike aborter 28. Året etter steg det til 44.

– Denne utviklingen må ses i lys av debatten de senere år om hvordan mødrene skal forholde seg når de får en slik diagnose i løpet av svangerskapet, sier Lorentz Irgens ved Medisinsk fødselsregister til Kanal 24.

Debatten blusset opp like før jul i fjor da barne— og likestillingsminister Karita Bekkemellem i et radioprogram svarte at hun nok selv ville velge å ta abort dersom hun og partneren ble gravide og det viste seg at fosteret hadde Downs syndrom.

For Bekkemellem var det vesentlig at hun og partneren begge var i 40-årsalderen i det tenkte etiske dilemmaet hun ble presentert for.