Tallet har ikke vært høyere siden 1990, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Selv om antall svangerskapsavbrudd per 1.000 kvinner var høyere i 2000 enn i andre halvdel av 1990-tallet, er raten likevel lavere enn på 1980-tallet.

I fjor ble det framsatt 15.892 begjæringer om svangerskapsavbrudd. Av disse førte 14.635 til abortinngrep. 630 av begjæringene ble fremmet etter 12. svangerskapsuke. Det er 12 færre enn i 1999. Av disse 630 nemndbehandlede begjæringene ble 530 innvilget.

Kvinner i 20-årene har størst aborthyppighet. Av dem som tar abort i denne alderen, er nærmere 26 prosent under utdanning. I aldersgruppen 20-24 år var det 28 svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner i 2000, mot 26,5 året før.

Finnmark har nå gått forbi Oslo når det gjelder antall utførte svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner i alderen 15-49 år. I 2000 hadde Finnmark 20,2 svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner, mens Oslo hadde 19,6. Færrest svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner ble utført i Sogn og Fjordane og Aust-Agder.

NTB