Professor Birgitta Åsjø kunne legge frem lovende forskningsresultater på en nordisk forskningskonferanse i Bergen i går.

Intens forskning

Over 30 forskningsteam over hele verden er intenst opptatt av å løse den vanskelige HIV-gåten og finne kuren som kan stanse epidemien. Forskningen går fremover med stormskritt, og den medisinske teknologien er nå kommet så langt at man har verktøyet som skal til for at den HIV-smittede kan leve et tilnærmet normalt, og kanskje også like langt liv, som om han ikke hadde hatt viruset i kroppen. Utviklingen i retning av fullt utviklet og dødelig AIDS kan stoppes. Samtidig er det mulig å redusere bruken av medikamentene som gir kraftige og svekkende bieffekter.

Viruset kan svekkes

De mest oppsiktsvekkende funnene er gjort av forskere i Frankrike, som ved hjelp av styrking av immunapparatet har klart å redusere viruset med hele 90 prosent. Også i Norden har man oppnådd gode resultater som peker i samme retning.

— Vi kaller det vaksine, fordi det gis med sprøyte på samme måten som andre vaksiner, men det dreier seg egentlig om immunterapi, sier Birgitta Åsjø.

— Det innebærer at man ikke har funnet noen metode til å fjerne selve HIV-viruset. Når det først har kommet inn i cellene i en kropp, blir det der, og sprer seg ubønnhørlig og raskt til alle kroppens celler.

Lovende resultater

— Det som har vist seg å være mulig, er å redusere virusmengden dramatisk, slik at den smittede kan holde seg frisk i årevis, sier Åsjø.

Her tror man det er mye å hente. Men det dreier seg om et svært vanskelig og komplisert fagfelt på grunn av HIV-virusets natur. Viruset finnes i mange ulike varianter, og det forandrer seg og muterer så raskt at forskerne har problemer med å henge med.

Til på begynne med var medisinske eksperter altfor optimistiske. Da HIV-epidemien startet på 60-tallet var forskere tidlig ute og proklamerte at de hadde funnet HIV-vaksinen. Det viste seg å være en fiasko.

AIDS

  • Det finnes 40 millioner HIV-smittede i verden.
  • Fem nye millioner smittes hvert år. Hvert tiende minutt smittes 14 000 nye.
  • Tre millioner mennesker dør av AIDS hvert år.
  • Hvert minutt dør seks mennesker av AIDS.