-Det er en klar økning av henvisninger fra transseksuelle som har vært gift og som har barn, sier psykiater og overlege Ira Haraldsen ved psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet til Dagens Medisin.

Ifølge Landsforeningen for transseksuelle mottar foreningen stadig flere henvendelser fra transseksuelle i 40— og 50-årene.

Rikshospitalet regner i år med å få 160 henvisninger for utredning av såkalt kjønnsbekreftende operasjon. Det er en tredobling i forhold til i fjor.

-Det kan dels være et resultat av at transseksualitet er viet større oppmerksomhet i mediene, dels at vi ikke utredet pasienter i et og et halvt år, og at det derfor har hopet seg opp, sier Haraldsen.

Rikshospitalet kan med sin nåværende kapasitet utføre rundt 15 kjønnsskifter i året. Utredning før operasjon kan ta inntil to år.

-I realiteten har vi ingen ventetid på utredning, men det er klart at det blir ventetid på operasjon med nåværende ressurser innen kirurgi. Dersom antall henvisninger blir det samme også neste år, har vi et stort problem, sier Ira Haraldsen til Dagens Medisin.

Rikshospitalets GID klinikk (Gender Identity Disorder) ved plastisk kirurgisk avdeling er den eneste i landet som utfører kjønnsskifter. (NTB)