Kontrollkomiteen avgav i går innstilling som slår fast at Forsvarets fullmakt til å avhende Forsvarets eigedomar, blir overførd til Kongens i statsråd.

«Før Regjeringen kan presentere overbevisende dokumentasjon for at kontrollen over Forsvarets forvaltning av fellesskapets ressurser er gjenvunnet, må Regjeringen i fellesskap ta ansvar for disposisjonene. Dette gir dessutan Stortinget mulighet til å kontrollere de enkelte disposisjoner gjennom kontrollen med statsrådets protokoller» heiter det i innstillinga.

Sterkt inngrep

Statsminister Kjell Magne Bondevik ville i går ettermiddag ikkje kommentere innstillinga overfor Bergens Tidende.

Forslaget er i innhald om ikkje i form jamgodt med eit mistillitsframlegg. Og så seint som for få dagar sidan, stempla sentrale politikarar i SV framlegget som eit regelrett mistillitsframlegg i samtale med Bergens Tidende.

SV var då kritisk til å gå inn for framlegget, men innvendingane er nå borte og SV fylgjer Ap og Frp. I tillegg er det klart at Senterpartiet vil gå inn for framlegget når det kjem opp 14. juni.

Odelstingspresident Ågot Valle (SV), som leier Kontrollkomiteen, seier til Bergens Tidende at SV hadde behov for å gjere ei grundig vurdering av alle sider ved framlegget som var utforma av Ap. Ho gjer det klart at SV meiner at statsråden har opptrådt så sterkt i strid med Stortinget sine vedtak, retningsliner og føresetnadar, at ein nå er nøydd til å reagere.

Regelrett mistillit?

Tysdag 14. juni er alt utropt til «Forsvarets dag» i Stortinget, då Kristin Krohn Devold vil måtte svare for fire ulike saker som alle inneheld sterk kritikk mot statsråden.

— Er dette noko anna enn eit regelrett mistillitsframlegg, Carl I. Hagen?

— Det er alltid slik at ein sitjande statsminister og statsråd må vurdere om dei vil akseptere eit framlegg til vedtak eller ikkje. Eg meiner ein statsråd må ha plikt til å seie frå til Stortinget på førehand, med mindre det er utforma som eit direkte mistillitsframlegg. Men då blir det samstundes eit kabinettspørsmål frå statsråden si side. Sidan du finn grunn til å spørje om det er eit mistillitsframlegg, inneber det at svaret på spørsmålet er nei, seier Hagen.

Filar på ordlyden

Det blir nå fila på den konkrete ordlyden i framlegget til vedtak som vil gå ut på at fullmakta blir lagt til Regjeringa, eller Kongen i statsråd. Teksten vil truleg bli klar i dag eller seinast i morgon.

— Ein sannsynleg utgang er at tilbakekallinga av salsfullmakter vil gjelde alle forsvarseigedomar som blir selt til private, medan eigedom som blir avhenda til kommunar, fylkeskommunar eller statlege organ, ikkje treng slik godkjenning, seier saksordføraren, Kjell Engebretsen (Ap) til Bergens Tidende.

Statsråd Kristin Krohn Devold var i går på reise til utlandet og ikkje tilgjengeleg for BT.

Fungerande pressetalsmann i Forsvarsdepartementet, Tor Borgersen, seier til Bergens Tidende at departementet ikkje finn det naturleg å kommentere innhaldet i innstillinga før den konkrete ordlyden i framlegget til vedtak er klar.

VINKELYPPES: Fredag 3. juni kunne Bergens Tidende fortelje om framlegget om å «vingeklyppe» forsvarsminister Kristin Krohn Devold ved å ta fullmakter frå statsråden. Nå er det klart at stortingsfleirtalet vil vedta dette.<p/>ARKIVFOTO: SCANPIX
SCANPIX