et er særlig i Agder-fylkene og i Telemark at flåtten trives best i sommermånedene. Områdene langs kysten fra Vestfold til Agder-fylkene har den høyeste forekomsten av flått, og den mest kjente er skogsflåtten.

— Det har vært en gradvis økning av Lyme borreliose de siste årene. Vi vet imidlertid ikke med sikkerhet om det skyldes at det er mer flått enn tidligere, eller om det er en større andel flått som har Borrelia-bakterien, sier forsker Arnulf Soleng ved Folkehelseinstituttet.

Han ser heller ikke bort fra at en del av økningen i registrerte tilfeller kan skyldes at folk er blitt mer oppmerksomme på sykdommen.

Hittil i år er det registrert 108 tilfeller. På samme tid i fjor var antallet 93, mens det for perioden i 2003 bare ble innmeldt 37 tilfeller av sykdommen.

Større utbredelse

Ekspertene er usikre på om flåtten har fått en større utbredelse i Norge, men ifølge Folkehelseinstituttet er det et faktum at også andre europeiske land melder om en økning av innrapporterte tilfeller de senere årene.

I det siste er også den fryktede taiga-flåtten kommet nærmere Norge. Den sprer seg vestover fra Sibir og bringer med seg et aggressivt og mulig dødelig TBE-virus.

Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet startet i fjor en langtidsstudie for å kartlegge forekomsten og utbredelsen av flått i områder med de fleste innmeldte sykdomsrapportene.

Rødt utslett

Lyme borreliose er den klart hyppigste sykdommen som overføres med skogsflåtten Det vanligste symptomet er rødt utslett, ofte som en rød ring rundt bittstedet.

Utslettet kommer noen dager, av og til uker, etter flåttbittet og kan minne om sopputslett. Utslettet forsvinner vanligvis etter noen uker.

Øvrige symptomer kan være influensalignende symptomer som feber, hodepine, muskel-, ledd- og nakkesmerter, lammelse av ansiktsnerven eller lette tilfeller av hjernehinnebetennelse.

Borreliose behandles med antibiotika. I Norge gis det vanligvis en toukers behandling etter positiv diagnose.

Har du blitt bitt av flått? Legg inn dine kommentarer under!