Striden mellom Hallvard Flatland og Thor Christensen gjelder eiendomsretten til en hytte i Uvdal. Ankebehandlingen av striden har vært utsatt to ganger fordi både Flatland og hans advokat Jan Erik Langangen har vært sykmeldt. Nå skal de begge være i god form til en ukes rettsforhandlinger i Borgarting lagmannsrett. Flatland bør ha gode kort på hånden når striden nå skal opp i retten for annen gang, for han tapte klart da hyttestriden ble ført for Kongsberg byrett i september 1999.

Hamre mellommann

Kongsberg byrett kom til at millionhytta i Uvdal tilhører Christensen. Flatland ble dømt til å betale rederen 200.000 kroner for penger TV-kjendisen hevder han fikk i rabatt da han kjøpte hytta av rederen i 1995. Kjøpet ble gjort med travkjendis Atle Hamre som mellommann. Flatland måtte også betale 118.000 kroner i saksomkostninger.

I desember i fjor ble Hamre dømt til fem års fengsel for å ha presset eks-reder Christensen for 28 millioner kroner i en årrekke. To rettsinstanser har slått fast at hyttesalget er en del av den store utpressingssaken.

Hamre skal ha foreslått overfor Christensen at han solgte hytta for å imøtekomme pengekravene de «ukjente» utpresserne kom med. Flatland betalte hytta kontant og lot Hamre disponere den.

Tror på seier

En stund så det ut til at Flatland ville gi seg i hyttestriden. Hans advokat la tidligere i år fram et forslag til forlik i striden, men Christensen har ikke vært villig til å fire en tomme. Eks-rederen og hans advokat, Stig Tufte Johansen, føler seg meget sikre på at resultatet av de kommende rettsforhandlingene vil gå i deres favør også denne gangen.

Om Christensen vinner saken og får eiendomsretten til hytta, spørs det om han vil sette pris på de omfattende endringene som Flatland har gjort med den. Det opprinnelige taket er nå skiftet ut med nytt torvtak, og hytta er malt om fra rød til seterbrun med grønnskjær.