Først må Casino-verten kjempe mot Økokrim-tiltalen om heleri og falsk forklaring. Når straffesaken mot han er over i Borgarting lagmannsrett venter en runde med skattemyndighetene.

Store penger

Da går Asker ligningskontor løs på redegjørelsen de i desember 2000 fikk fra tidligere BAHR-advokat Erling Ravnås om Hallvard Flatlands selskaper Benjamin Overseas Inc. og Capa International, samt Flatlands bankkonto i Monaco. Der ble hundretusener av amerikanske dollar satt inn og tatt ut for kjøp og salg av travhester samt aksjekjøp.

— Jeg kan aldri tenke meg at han risikerer noen stor skattesmell, sa forsvarer Erling Lyngtveit til NTB.

Han begrunnet dette med å vise til barneregla «så mye hadde jeg, så mye ga jeg bort, så mye fikk jeg igjen».

— Han gikk jo i minus, hevdet Lyngtveit.

Dømt for falsk forklaring

Ifølge Lyngtveit unnlot Flatland å forklare seg om selskapene og Monaco-kontoen i politiavhør fordi han heller ikke overfor skattemyndighetene hadde innrømmet at han eide dem. For dette ble han i tingretten dømt for falsk forklaring.

— Flatland sa ikke som sant var, da han i politiavhør ble spurt om sitt kjennskap til Benjamin Overseas. Men vår lovgiving sier at en ikke er forpliktet til å forklare noe som kan bidra til å vikle en selv inn i en straffbar handling. Verken Benjamin eller Capa var nevnt med et pip i selvangivelsene, sa Lyngtveit.

- Skulle ha vært oppgitt

På spørsmål fra rettens administrator, dommer Sveinung Koslung, innrømmet Flatland at informasjonen var fortiet overfor skattemyndighetene.

— Det må jeg bekrefte og ta til meg, at disse selskapene sannsynligvis skulle ha vært oppgitt for ligning, sa Hallvard Flatland i Borgarting lagmannsrett mandag ettermiddag.

Det er denne Monaco-kontoen Økokrim mener er blitt brukt til å hvitvaske penger etter norgeshistoriens største utpressingssak. Travkusk Atle Hamre soner en dom for å ha presset skipsreder Tor Christensen for penger.

Økokrim mener Flatland har gjort seg skyldig i heleri fordi han etter politiets mening må ha skjønt at utpressingspenger tok veien gjennom hans Monaco-konto.

19 vitner er innkalt. Størst spenning knytter det seg til Atle Hamres vitnemål torsdag.

Travkusken er kommet med nye opplysninger som ifølge Økokrim er egnet til å bringe saken i nytt lys.

Allerede i mars i år skal Økokrim og den dømte travkusken ha hatt kontakt. Siste avhør skal ha funnet sted så sent som 9. september.

Motivet til Hamre skal være ønske om endrede soningsforhold, men ifølge politiadvokat Geir Kavli har den dømte travkusken fått avslag på alle sine søknader om dette.

- Ført bak lyset

Flatland og hans forsvarer var mandag oppbrakt over at de først dagen før ankesaken ble informert om Hamres nye opplysninger. Dette førte til at saken ble utsatt i seks dager.

Minst like oppbrakt er forsvarer Lyngtveit over at Økokrim ikke har skrevet egenrapporter fra møtene som har funnet sted. Først søndagen før rettssaken skulle starte skrev Økokrim en sammenfatning av Hamre-kontakten.

— Slik kontakt skulle ha vært skrevet ned som gjennomgående egenrapporter. Jeg føler meg ført bak lyset. Vi spør oss hva mer vi finner om vi skraper litt mer i Økokrims arbeidsmetoder, sa Lyngtveit, mens Økokrim forsvarte seg med faren for bevisforspillelse.

Det er satt av ti dager til saken, med en tre ukers pause underveis. Dom faller derfor tidligst i november.

<b>FOR RETTEN:</b> Når straffesaken mot Hallvard Flatland er over i Borgarting lagmannsrett venter en runde med skattemyndighetene
SCANPIX