Flatland mener han har gode kort på hånden i kampen om pengene.

–Jeg har en krystallklar avtale med TV 2, og ser ingen grunn til å gå fra den. Jeg har heller aldri brutt noen av punktene i avtalen, sier han til VG.

–Det ser ut som det blir vanskelig å få til en løsning på dette utenfor rettssalen. Dette er en sak for jurister, mener TV 2-sjef Kåre Valebrokk.

Fem årFlatland og hans Euro-TV AS signerte femårskontrakt med TV 2 da kanalen fikk ham over fra NRK. Flatland skulle bli kanalens store trekkplaster på lørdagskveldene og inngikk en gullkantet avtale med Kåre Valebrokk.

Hallvard Flatland rakk imidlertid aldri å underholde på lørdagskveldene for TV 2. Etter diverse nyhetsoppslag på TV 2 og i andre medier om Flatlands aksjesalg og andre økonomiske disposisjoner valgte han å trekke seg fra programlederjobben. I ettertid har Flatland hele tiden stått fast på at han ikke har gjort noe som er i strid med sine avtaler med TV 2.

Femårsavtalen gjelder fra 1. september 2000. Men fra nyttår av stoppet TV 2 alle lønnsutbetalinger.

Samtale Stridens kjerne er en telefonsamtale Kåre Valebrokk og Hallvard Flatland hadde torsdag 2. november. Valebrokk hevder Flatland trakk seg fra hele kontrakten, Flatland hevder han trakk seg fra programmet — ikke kontrakten.

Møtet i Oslo forliksråd er trolig første skritt på veien mot en rettssak mellom partene. Ifølge konsulent Bjørg Jacobsen i forliksrådene i Oslo har TV 2 avvist Euro-TVs krav i sitt tilsvar.

I oktober møtes partene i forliksrådet.

– Blir partene ikke enige i dette møtet, blir de henvist til Oslo byrett, sier Jacobsen.

NTB