JAN I. ELIASSENjan.eliassen@beregens-tidende.no

Det er spesielt den norske småskipsflåten som nå flagges ut, viser en undersøkelse Bergens Tidende har foretatt.

En stor del av den norsk-registrerte småskipsflåten har funnet andre flagg å seile under.

Fjellandet Bolivia Bl.a. Panama, Bahamas, Isle of Man og Kypros er populære flaggstater, men en rekke andre flagg er også blitt benyttet. For første gang seiler nå norskeide skip under Bolivia-flagg og med La Paz i hekken. Bolivia er et fjelland uten egen kystlinje, men med et konkurransedyktig skipsregister.

Nå er det ikke bare rene tørrlast— eller tankskip som flagges ut, også ferger og slepebåter forsvinner fra norsk flagg. Den 800 brutto-tonn store fergen MF «Tufjord» av Hammerfest har fått ny hjemmehavn i Honduras, mens den tidligere Bergens-fergen MF «Bjorøy» på 302 brt. fra 21. desember i år seiler under Belize-flagg.

De to Haugesunds-taubåtene MS «Tenax» og MS «Velox» på 429 brt. hver, ble 14. desember overført Bahamas-flagg.

Bergensrederiet Seatrans har flagget ut store deler av sin Europa-flåte fra NIS og NOR til Bahamas.

Stor Seatrans-utflagging – Vi har etablert betydelig linjefart i Nordsjøområdet. Seilingene omfatter også havner langs norskekysten. NIS-skip har ikke anledning til å ta med last mellom norske havner. Dermed er det ikke mulig å drive effektiv linjefart med NIS-skip. NOR-registrert tonnasje medfører et økt kostnadsnivå. Med dagens tøffe konkurranse blir NOR-alternativet for kostbart hvis vi skal overleve som linjeoperatører, sier skipsreder Lars Helge Kyrkjebø i Seatrans.

Reglene må endres Det samme problemet har både bergensrederiene Wilson og Jebsens i sin kontraktsfart med småskip.

Skipsreder Atle Jebsen har gitt klare signaler om hjemflagging så sant reglene som hindrer NIS-skip i å ta laster mellom norske havner blir endret.

– Slik reglene er i dag er NIS-registrering det siste vi tenker på når vi skal velge flagg. Det må regelendringer til hvis vi skal flagge hjem, sier administrerende direktør Øyvind Gjerde i Wilson.

En rundspøring BT har foretatt viser at NIS-flåten kan bli tilført rundt 200 småskip i 500 til 15.000 dødvekt-tonn størrelsen ved endringer i NIS-reglene om last mellom norske havner.

Vanskelig for offshore Offshorerederiet DOF ASA i Austevoll har også flagget ut skip, både eksisterende og nybygde skip.

– Siden sokkelen i Nordsjøen regnes som norsk havn, blir seilinger mellom land og installasjoner i Nordsjøen det samme som om vi skulle ha seilt med last mellom norske havner. Derfor er utenlandsk flagg faktisk nødvendig på en del av skipene, administrerende direktør Oddvar Stangeland.

For øvrig peker Stangeland på det uheldige i at danske DIS-registrerte skip (Dansk Internasjonalt Skipsregister) i stadig økende grad tar laster mellom norske havner.

Flagger ikke hjem kjøpte skip Det er ikke bare utflagging som demper veksten i den norsk-registrerte flåten. Da bergensrederiet Westfal-Larsen & Co. AS for en tid siden kjøpte to kjemikalietankskip besluttet rederiet å la dem seile under Panama-flagg. Årsaken er at skipene skal bemannes med utenlandske sjøfolk gjennom et utenlandsk bemanningskontor med gode relasjoner mot Panama-registrering.

Westfal-Larsen & Co. AS har tradisjonelt benyttet NIS-registrering.

Rederigiganten Bergesen d.y har benyttet seg av Panama-registrering på en serie på åtte 298.500 tonns råoljetankskip som er kjøpt inn fra et verft i Fjerne Østen. Også dette rederiet er typisk bruker av NIS, og har størstedelen av flåten sin i det norske internasjonale skipsregisteret.

Bergens-rederiet Viken Shipping som i løpet av kort tid har bygd opp Bergens nest største flåte, registrerer sine bulkskip på Bahamas og tankflåten under norsk flagg i NIS.

– Sammenligninger mellom flere skipsregistre viser at Bahamas er det beste alternativet for oss på tørrbulk, mens vi totalt sett kommer best ut med NIS-registrering på tankskipene, sier skipsreder Tom Chr. Steckmest i Viken Shipping.