Banen ble åpnet etter at det var blitt kjørt på pukk, justert og stabilisert jernbanespor og foretatt kontrollmålinger nedenfor banen, skriver Jernbaneverket i en pressemelding.

Det var lensmannen i Aurdal som stengte banen sist fredag etter at det ble oppdaget sprekker i veien nedenfor linja ved Geithusberget.

Mandag vurderte en geolog fra Norges Geotekniske institutt, NGI, sprekkene, og det ble etter det satt i gang tiltak for å bedre forholdene.

I tillegg til de utbedringene som allerede er gjort, ble det onsdag arbeidet med forsterkning og fundamentering av jernbanemuren ved Geithusberget.

Arbeidet vil ikke forstyrre trafikken.

NTB