• Vi har som fuglene brukt motvinden til å sikte inn på nye høyder, sa Dagfinn Høybråten da han avsluttet KrFs konferanse i Bergen i går.

Det var mye snakk om fugler på KrFs ekstraordinære landsmøte fredag og den påfølgende Bergenskonferansen i helgen.

I Dagfinn Høybråtens første tale som partileder sammenliknet han partiet med en flokk gjess som flyr i plogformasjon.

— Gåsen som flyr fremst hjelper de andre gjessene. Nå er det min tur til å lede an, sa han.

Neppe dype sår

Etter det fant parlamentarisk leder Jon Lilletun det riktig å si om seg selv at alle som ser på ham må skjønne at han er dårlig til å fly. Sjefsgåsen mente for øvrig at Lilletun i hvert fall var flink til å ta av.

Det er en overdrivelse å si at partiet tok av under konferansen, med mulig unntak av festen lørdag kveld. Men at KrF-erne følte seg lettet over endelig å legge Medhaug-saken, det elendige lokalvalget og lederstriden bak seg, var åpenbart.

Lite tyder på at lederstriden har satt dype spor i partiet. Da Valgerd Svarstad Haugland varslet sin avgang, var det mellom Høybråten og Lilletun kampen om ledervervet sto.

Samlet før splittelsen

Før Lilletun trakk sitt kandidatur i høst, var det mange i partiet som foretrakk ham fremfor Høybråten.

Men selv om Høybråten ikke maktet å få partiet til å ta av i første forsøk, fremstår i hvert fall partiet som mye mer samlet nå enn for kort tid siden. Det er både Høybråtens og Lilletuns fortjeneste.

I hvert fall var partiet samlet frem til søndag klokken 10.30. Da nærmet det seg gudstjenestetid, og delegatene skilte lag for å besøke minst fire forskjellige menigheter.

VIL FLY: Dagfinn Høybråten vil at partiet skal fly som en flokk med gjess. Selv vil han fly fremst med nestlederne Dagrun Eriksen og Knut Arild Hareide like bak. <p/> ARKIVFOTO: ARNE NILSEN