Det bekrefter Harald Aarø, sjef for hurtigbåtdivisjonen i HSD Sjø overfor BT. Han slår fast at noe må skje dersom tilbudet skal fortsette som i dag.

— Med dagens passasjertall vil vi ikke kunne opprettholde Flaggruten. Den er HSDs største problem, sier Aarø.

Minus to millioner

Flaggruten har vist underskudd i flere år, men 2003-resultatet er ekstra dårlig.

— Vi satset på å snu trenden, men har ikke klart det. I sommer gikk det bra, men høsten har vært dårlig. Underskuddet blir på et par millioner, sier Aarø.

Det er konkurransen fra buss, bil og fly som gjør at kundene svikter Flaggruten.

Selskapet gjennomfører nå en spareplan, som blant annet rammer billettkontoret på Strandkaiterminalen. Fra nyttår blir det nedlagt, og passasjerene må i stedet kjøpe billetter om bord i båtene. Dette gjelder alle selskapets båtavganger fra Bergen. Passasjerene må fremdeles fylle ut ombordstigningskort, som kan hentes inne i terminalen eller lastes ned fra HSDs nettsider.

Så langt har 25 årsverk forsvunnet i løpet av nedbemanningen. Spørsmålet er om sparetiltakene er nok til å redde Flaggruten.

Over 300.000 passasjerer reiser årlig med de tre katamaranene som trafikkerer ruten mellom Bergen og Stavanger. Det er ikke nok. Men Aarø kan ikke svare på hvor mange passasjerer selskapet trenger for å gå i balanse.

— Det avhenger blant annet av hvor langt passasjerene reiser, og hvor mange av dem som er barn. Det sier seg selv at passasjerer som reiser hele strekningen er mest lønnsomme for oss. Nå vil vi studere trafikkgrunnlaget, og finne ut hvor vi har konkurransefortrinn. I begynnelsen av februar regner jeg med at vi har dannet oss et bilde av situasjonen, slik at vi kan ta en beslutning, sier Aarø.

Må klare seg uten støtte

Stortingsrepresentant og medlem i samferdselskomiteen, Jorunn Ringstad (Sp), mener det vil være et tap dersom rutebåtene taper for buss, bil og fly.

— Mange langs kysten har et forhold til disse båtene, men det hjelper ikke hvis de ikke vil bruke dem. Og hvis folk velger bil i stedet for kollektivtilbud er det klart det er negativt, sier Ringstad.

— Kan det bli aktuelt for staten å gi nødhjelp for å opprettholde båtruter som er truet av nedleggelse?

— Det tviler jeg på. Stortingsflertallet ønsker konkurranse mellom ulike transportmidler for å gi passasjerene et best mulig tilbud. Det er hvert enkelt selskaps oppgave å være konkurransedyktig, sier Ringstad.