• Dette var veldig trist lesing og noe vi tar veldig alvorlig, forteller informasjonsansvarlig Jeanne Tjomsland i Fjordkraft. Det første bedriften vil gjøre er å forbedre tilgjengeligheten på kundesenteret.

Tjomsland viser til at kraftbransjen kommer desidert dårligst ut i undersøkelsen, og mener det skyldes vinteren.

— Det har vært en spesiell vinter og bransjens egne undersøkelser bekrefter at vi har store kommunikasjonsproblemer, sier Tjomsland.

— Vi må bare legge oss flate for kritikken i denne undersøkelsen og ta dette på alvor. Vi vil jobbe for å bedre vår service og spesielt tilgjengeligheten på kundesenteret. Det er helt klart at tilgjengeligheten her har vært for dårlig, medgir Tjomsland.

— Vi må også informere bedre og mer forståelig om de ulike produktene våre og fremtidsutsiktene i markedet, legger hun til.

— Vi ønsker å ha tilfredse kunder, men folk vil aldri bli glade for å få strømregningen. Så populær som Mercedes eller Peugeot kan vi aldri bli. Nå skal vi lage en plan for hvordan vi kan bedre vært omdømmet på lang sikt. Dette er ikke noe vi klarer å gjøre noe med over natten, mener Tjomsland.

LEGGER SEG FLAT: Informasjonsansvarlig Jeanne Tjomsland i Fjordkraft tar kritikken til etterretning.