Seilingsplanen for 2009 innebærer at passasjer— og bilfergen MS «Bergensfjord» skal ha tre rundturer mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals hver uke, og en ekstra tur mellom Stavanger og Hirtshals i helgene.

Styret for Kristiansand Havn har ment at Fjord Line må ha helårlig drift for å kunne anløpe havnen i Kristiansand og begrunnet dette med behovet for transport av gods. For hurtigkatamaranen «Fjord Cat» er det av værmessige årsaker ikke mulig å seile over Skagerrak til Hirtshals om vinteren.

Ikke markede for vinteranløp

– Sist vinter anløp MS «Bergensfjord» Kristiansand to ganger per uke på veien mellom Vestlandet og Danmark. Det markedsmessige grunnlaget viste seg imidlertid å være for svakt, både med hensyn til last og passasjerer. I sommersesongen er det imidlertid behov for skipene til både Color Line og Fjord Line mellom Kristiansand og Danmark. Både de reisende og reiselivsnæringen i Kristiansands-regionen er tjent med at det er to aktører som konkurrerer om å bringe passasjerer og gods til og fra Danmark, sier administrerende direktør Ingvald Fardal. Han fremholder at trafikkavviklingen på havnen i Kristiansand i sommer forløp uten problemer.

230.000 passasjerer

Den hurtiggående katamaranen til Fjord Line har i 2008 hatt nær 230.000 passasjerer mellom Kristiansand og Hanstholm.

Fjord Line bytter i høst Hanstholm med Hirtshals som havn i Danmark. I seilingsplanen for 2009 er det lagt opp till MS «Fjord Cat» skal ha daglige seilinger mellom Kristiansand og Hirtshals på forsommer og ettersommer, og inntil tre rundturer midt på sommeren.

Fjord Line-direktøren har forståelse for at havnestyret i Kristiansand ønsker størst mulig trafikk også om vinteren. – Vi vil ikke se bort fra at Fjord Line på noen års sikt vil kunne anløpe Kristiansand i perioden fra slutten av september til midten av april. Men det forutsetter at trafikkgrunnlaget forbedres.

Hele året i Kristiansand

Ingvald Fardal påpeker at Fjord Line er tilstede i Kristiansand Havn hele året.

– På rederikontoret har vi en stab på 12 personer, og denne økes med ca 30 personer i seilingssesongen. MS «Fjord Cat» ligger fortøyd i Marvika gjennom vinteren med nødvendig bemanning. Hvis vi skulle bli forhindret i å benytte Kristiansand Havn i sommersesongen, blir også forutsetningene for rederiets bemanning og drift i Kristiansand endret.

Fardal opplyser at Fjord Line har bedt om møte med havnestyret for å redegjøre for saken.

– Jeg gjør regning med at vi kommer frem til en løsning som sikrer de reisendes behov og som er tjenlig både for Kristiansand Havn og for Fjord Line, sier han.