Fjord Line kommer ikke bare til å kreve bedre rammevilkår før de velger Kristiansand som anløpshavn. De må i tillegg bli enige med havna om et erstatningsbeløp etter at Fjord Line ble nektet å seile sommeren 2009, skriver fvn.no.

— Vi er må kunne starte på ny og se framover før vi velger Kristiansand, sier Ingvald Fardal, administrerende direktør i Fjord Line.

Han mener det er for risikabelt å sette inn to nye ferjer til to milliarder uten at den langvarige striden er avklart.

— Vi har opplevd den ene overraskelsen etter den andre i denne saken. Vi kan ikke fortsette å være forretningspartner med havna, samtidig som vi møtes i tingretten og lagmannsrenn, sier Fardal.

Onsdag forhandlet Fjord Line med Kristiansand havn i Bergen. Fjord Line mener de ikke kan seile fra Kristiansand med den samarbeidsavtalen som de i dag må bruke. Da vil de heller benytte Langesund, en havn de mener har like godt trafikkgrunnlag som Kristiansand.

— Vi kommer ikke til å tape på å velge Langesund. Våre analyser viser at Langesund er et godt alternativ, også rent markedsmessig, sier Ingvald Fardal.

Resultatet av forhandlingene som nå pågår vil danne grunnlaget for beslutningen som styret i Fjord Line skal ta på fredag. Da velger de mellom Langesund og Kristiansand.

— Både i Kristiansand og langesund er det store tilpasninger som skal til. Derfor må vi ta beslutningen nå, sier Fardal.