I klimameldingen foreslår Regjeringen en rekke tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i Norge, blant annet:

  • Fra 2009 blir det forbud mot å deponere nedbrytbart avfall.
  • Forbud mot installering av oljekjeler i nye bygninger fra 2009. * Det etableres en ny støtteordning til konvertering av oljekjeler til fornybar varme.

Kan spare 35.000 tonn

Seniorrådgiver Bjarne Strøm i BKK Varme mener at en videre utbygging i Bergen sentrum kan gi en årlig reduksjon på inntil 30-35.000 tonn CO2-utslipp. Dette er på en mild vinter, en kald vinter kan tallet dobles.

— Flesteparten av de eksisterende byggene som er tilknyttet fjernvarmenettet har benyttet olje- og elektrokjeler, det vil si at de har hatt muligheten til velge mellom bruk av olje og elektrisk kraft. Noen av byggeiere har historisk valgt å benytte elektrisk kraft selv om dette har vært dyrere enn olje De fleste har imidlertid skiftet mellom olje og el avhengig av pris, sier Strøm.

— Når vi skal prøve på en beregning av utslippsreduksjon som følge av overgang til fjernvarme, så sier vi enkelt at 50 prosent av det volumet som blir levert som fjernvarme erstatter olje. Når vi i dag leverer 140 GWh fjernvarme tilsvarer dette således 7 millioner liter fyringsolje. Dette oljevolumet, som er erstattet med fjernvarme, utgjør da en årlig utslippsreduksjon på ca 20.000 tonn CO2. — Vi har en plan på videre utbygging av fjernvarme i sentrum. Potensialet er utfasing av ytterligere oljefyrer, om lag 100 anlegg. Mange av disse er av eldre dato med dårlig virkningsgrad og betydelige utslipp. Dersom vi får grave intenst i bygatene de neste fem årene vil vi kunne øke fjernvarmeleveransen med ytterligere 40-50 GWh/år. Gitt at dette fullt ut erstatter olje kan det gi ytterligere 10-15.000 tonn i CO2 reduksjon, sier Strøm

Gass bidrar også

Hos Gasnor opplyser Harald Arnøy at leveransene i Norge i dag har faset ut olje tilsvarende 0,9 terawatt/time.

— Det norske energiforbruket totalt er ca. 200 terawatt/time - av det utgjør elektrisk kraft ca. 120. I dag er det i første omgang store industrianlegg som bruker gass, men også borettslag og sykehus for å nevne noen. På det eneste norske distribusjonsnettet i Haugesund regner vi med at nettet faser ut ca. 40 prosent av oljeforbruket, sier Arnøy.