Det er altså ikke bare Svein G. Josefsen som har fått problemer med å få prestejobb fordi han er homofil.

– I dag mangler Kirken tydelige retningslinjer. Det er to ulike syn på homofile prester som lever i partnerskap, sier Anne Borchgrevink til Dagsavisen.

Biskop Olav Skjevesland er den øverste lederen for bispene i Norge. Han forklarer beslutningen med at han følger Kirkemøtets vedtak fra 1997 om ikke å ansette homofile prester som lever i partnerskap.

– Borchgrevink opplyste i søknaden at hun lever i partnerskap. Med bakgrunn i Kirkemøtets vedtak mente jeg at søknaden hennes ikke var reell. Jeg tok den derfor ut av bunken som jeg sendte videre til menighetene, sier Skjevesland.

Skjevesland, som er biskop i Agder og Telemark, sier det blir nå er satt i gang en diskusjon om de ved stillingsutlysninger skal begynne å opplyse at samlivsform kan bli vektlagt.

Leder av fagforbundet TeoLOgene, Frode Lagset, mener at Borchgrevink som Svein G. Josefsen, er blitt diskriminert.

– Biskopen har ikke hjemmel for å ta søknaden hennes ut av bunken på grunn av hennes seksuelle legning, sier Lagset.

FJERNET SØKNAD: Biskop Olav Skjevesland