Norge må slutte seg til et nytt EU-direktiv for hvordan tobakksvarer og snus skal merkes.

— Vi jobber med å endre advarslene på snusboksene, sier underdirektør i Helsedepartementet Dag Reite til Bergens Tidende.

Alle tobakksvarer i Norge kommer til å få en ny og mer synlig helseadvarsel. Tekstene skal endres, og advarselen om at snus er kreftfremkallende skal fjernes.

— Snus er likevel ikke blitt frikjent for å være kreftfremkallende, sier Reite.

Snusboksene skal nå merkes med: "Denne tobakksvare kan være helseskadelig og vanedannende". Dette er en vesentlig mildere helseadvarsel enn tidligere.

— Her ligger det et ansvar hos forbrukerne om at snus fortsatt er helseskadelig, påpeker Reite.

Det har i lang tid vært omstridt hvorvidt snusing fører til økt kreftfare.

De to norske snusforskerne, Tore Sanner og Erik Dybing, konkluderer i en rapport med at snusing kan være kreftfremkallende.

Svenskene har på sin side gjennomført to vitenskapelige studier uten å kunne påvise noen sammenheng mellom snus og munnkreft.

Svenskene fjernet kreftadvarselen fra snusboksen i februar i år.