— Det var svært mange bygg som lå an til å bli utsatt hvis konjunkturavgiften ble opprettholdt. En fjerning av avgiften forutsatte imidlertid en enighet mellom de fire partiene som inngikk budsjettavtalen før jul. En slik enighet oppnådde vi tirsdag ettermiddag. Enigheten betyr at konjunkturavgiften for næringsbygg avvikles med umiddelbar virkning, sier finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til NTB.

Ap tok initiativ Finansministeren sier at han fant det riktig å ta et initiativ til en prosess mellom partene for å få avviklet avgiften.

— Jeg er meget tilfreds over at de fire partene nå er kommet til enighet, legger han til.

Samtidig som konjunkturavgiften forsvinner er Arbeiderpartiet og sentrumspartiene enige om å videreføre den ordinære investeringsavgiften fram til 30. mars i 2002. Egentlig skulle denne avgiften opphøre 1. januar 2002.

Startet før jul Regjeringen vil formelt fremme forslag om å fjerne konjunkturavgiften i Statsråd fredag 19. januar. Deretter vil forslaget bli lagt fram for Stortinget.

— Jeg regner med at forslaget om å fjerne konjunkturavgiften vil bli vedtatt kort tid etter det, sier Schjøtt-Pedersen.

Forhandlingene mellom partene startet allerede før jul, men først tirsdag ettermiddag kom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene til enighet

Fakta/konjunkturavgiften * Forslag om en generell konjunkturavgift på 1,5 prosent ble lansert i oktober i regjeringen Stoltenbergs statsbudsjett-forslaget for 2001.

  • Forslaget vakte sterke potester i deler av opposisjonen, NHO og byggebransjen.
  • Regjeringens forslag endres i budsjettforliket mellom Ap og sentrum til en konjunkturavgift for næringsbygg på 10 prosent samt reduserte satser for avskrivning.

*Den nye konjunkturavgiften skjerper skatten med 1,6 milliarder kroner, hevder NHO.

  • Byggenæringens landsforening (BNL) likte heller ikke den nye avgiften. BNL fryktet full stopp i byggebransjen. Ifølge næringen ville den nye avgiften føre til at næringsbygg for mer enn 11 milliarder kroner ikke ville bli bygd.
  • Bransjen at 135 prosjekter enten er utsatt eller skrinlagt for godt. Det er halvparten av alle næringsbygg som bygges i Norge på ett år.
  • Etter årsskiftet enes både sentrumspartiene og Arbeiderpartiet om at konjunkturavgiften for nye næringsbygg ikke virker etter hensikten.
  • Sentrumspartiene gir finansministeren beskjed om at de godtar endringer i avgiften.

*9. januar tok finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen initiativ til et møte om saken med sentrumspartiene. Møtet resulterte i enighet om å fjerne konjunkturavgiften for næringsbygg.

Les også: NHO: -Tilfreds med at politikerne handlet raskt Frp: -På tide at konjunkturavgiften forsvant KrF: — Ikke feilgrep, men uante konsekvenser Venstre: -Riktig å avvikle konjunkturavgiften BNL- Trusselen mot byggenæringen borte