RAGNHILD HOV

Blant annet øker det risikoen for hjerte— og karsykdommer og diabetes 2. Fra årsskiftet ble transfett forbudt i Danmark. Men Helsedepartementet i Norge vil foreløpig ikke gå inn for forbud.

— Vi trenger mer informasjon, sier Line Henriette Holten Hjemdal. Hun er rådgiver hos helseminister Dagfinn Høybråten.

Dagens Næringsliv rettet i går søkelys mot det farlige fettet som finnes i en rekke norske matvarer. Blant annet inneholder populære kjekser og sjokoladeprodukter som Gjende, Kornmo, Kvikklunsj og Nesquik alle herdet fett.

Direktør for matvaresikkerhet i Toro, Ragnar Berger, understreker at det danske forbudet ikke har vært avgjørende for at Toro nå vil erstatte transfettet i sine produkter med andre mindre farlige stoffer.

De lærde strides

— Blant ekspertene har det til nå vært ulike oppfatninger om hvor farlig transfett er. Derfor har både Norge og EU ennå ikke innført forbud mot at matvarer kan inneholde transfett. Men Verdens matvareorganisasjon og nyere forskning har advart oss. Nå tar vi bort det farlige fettet fra våre produkter.

Berger understreker at Toro-produktene inneholder etter måten beskjedne mengder transfett.

Det farlige fettet er merket som vegetabilsk fett på varedeklarasjonene på Toro-produktene. Ifølge selskapets egne beregninger inneholder en tallerken Bergens fiskesuppe i dag 3 gram fett totalt. 1,3 gram dette er transfett

Men når maskinene på suppefabrikken i Arna er skiftes ut med nye i løpet av våren, vil det ikke være noe av dette fettet igjen i suppene og grytene derfra.

Avventende

Men helsemyndighetene er fremdeles avventende.

Forbrukerrådet krevde gransking av forbruket av herdet fett i den norske matvareindustrien allerede for et år siden. Målet var en handlingsplan.

— Sosial- og Helsedirektoratet har nettopp fått kartlagt omfanget, sier politisk rådgiver Hjemdal. Først når fagmyndighetene har fått vurdert resultatene, er vi klar til å gå videre. En tiltakspakke vil trolig komme i løpet av året.

— Jeg kan ikke i dag konkludere med forbud. Men er det klart vi vil sette strengere krav til merking av matvarene, sier Hjemdal.

Begynte i margarin

Det var på 50-tallet at den norske matvareindustrien for alvor tok i bruk herdet fett. Årsaken var at det holdt seg bedre enn annet fett som harskner når det blir gammelt. Dessuten var herdet industrifett billigere enn mettet fett. Frem til midten av 90-tallet brukte margarinindustrien store mengder med fiskefett som ble herdet.

Da hadde ernæringsekspertene slått alarm. Og margarinprodusentene startet arbeidet med å finne alternativer til det farlige transfettet.