— Mattene er installert som støydemping, og er i brennbar plast. Det er klart at en slik matte vil kunne bidra til å spre en brann raskt, medgir kommandør Geir Kilhus, som er sjef for teknisk divisjon i Sjøforsvarets logistikkavdeling FLO/SJØ.

Løftevifterommet regnes som utvendig, og er derfor ikke er brannsikret på linje med for eksempel maskinrommet.

— Vi må se på brannsikringen av dette området. Dette er et rom som er spesielt utsatt dersom det begynner å brenne, sier Kilhus.

Viften brakk

Forsvarets undersøkelser viser at akslingen til viften har brukket før eller under brannen. Kilhus innrømmet i går at løfteviftene lenge hadde vært et problem for konstruktørene.

— I prøveperioden førte en mekanisk svikt i vifteanlegget til sterke vibrasjoner. Ved to anledninger brakk bladene i viften. Det var bare salat igjen. Fra 1996 startet vi et program for å skifte ut alle viftene, forteller kommandøren.

Det hersket i går lenge usikkerhet om «Orkla» virkelig hadde fått ny vifte, men i går kveld fikk BT opplyst at det viften var skiftet ut.

- Brann skjer daglig

Admiral Kjell-Birger Olsen, generalinspektør for sjøforsvaret, sier det fortsatt er et mysterium hvordan brannen startet. Verken han eller Kilhus vil kommentere spekulasjoner om at svikten i akslingen kan utløst brannen, for eksempel ved at gnister har antent plastmatten i taket.

— Alle båter kan begynne å brenne. Det skjer daglig. Det vi må fokusere på er at vi hindrer brannen i å spre seg så raskt og med et så alvorlig utfall, sier Olsen.