Avgiften på postordrevarer med en verdi under 200 kroner ble innført i 1999 og har blant annet gjort det mye dyrere å bestille CD-plater fra utlandet.

— Jeg er opptatt av at alle dem som bestiller varer over internett skal få varen raskt og greit utlevert på postkontoret uten forsinkelser og uten å måtte betale er stort gebyr til Posten, sier finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Reglene om moms på de små postordrepakkene ble innført 1. mars 1999 - og avvikles fra 1. mars i år.

Bakgrunnen for regelendringen i 1999 var påtrykk fra næringsdrivende som konkurrerer med utlandet i postordremarkedet, for eksempel innen filmframkalling og kosmetikk.

Det er bare varer som koster under 200 kroner som vil bli fritatt for avgiften.

NTB