Piggdekkgebyr i Trondheim ble innført i november 2001 for å for å redusere svevestøvnivået. Målet med å oppnå 80 prosent piggfrie dekk er nå nådd, og Vegdirektoratet har vedtatt å fjerne avgiften.

«Statens vegvesen godkjenner at piggdekkgebyrordningen i Trondheim oppheves», skriver Statens vegvesen i en pressemelding torsdag, og understreker at utviklingen av forurensning og piggdekkbruk skal følges nøye fremover.

Bedre luftkvalitet

Forurensningssituasjonen i Trondheim har bedret seg vesentlig siden vinteren 2007.

Trondheim kommune har jobbet aktivt med å redusere biltrafikken, øke kollektivtrafikken og satse på sykkel. Tiltak som variable bomtakster med dobbel takst i rushtiden har vært avgjørende faktorer for Vegdirektoratet.

— Det er på grunnlag av denne helhetsvurderingen at Trondheim kommune har bestemt at de ikke vil ha piggdekkavgift for vinteren 10/11, og vi har sagt ja til det, sier stabsdirektør i Vegdirektoratet, Lars Aksnes.

Noe for Bergen?

  1. november 2006 ble piggdekkgebyr innført i Bergen. Vegdirektoratet avslo i 2007 en søknad fra Bergen kommune om å avvikle ordningen.

— Sist fikk de nei fordi de ikke hadde så gode resultatet. Dette er noe vi kan vurderer fra år til år, sier Aksnes.

I 2008 var Bergen den flinkeste byen i Norge til å kjøre piggfritt. Hele 90 prosent av bilene i Bergen kjørte da med piggfrie vinterdekk.

Bergen kommune har ikke søkt om å fjerne avgiften for vinteren. 2010 har vært et rekorddårlig år for luftkvaliteten i Bergen. Andelen svevestøv har vært farlig høy, med veitrafikk som hovedkilden.

— Det viktigste er at luftforurensningen er blitt bedre, det er jo derfor vi har piggdekkavgiften. For å fjerne den må man holde seg under grenseverdien i mer enn 35 dager i året, sier Aksnes.

Bør piggdekkavgiften fjernes i Bergen også? Si din mening her: