Fjellvannet som var demmet opp av isbreen, ble tømt i løpet av ett døgn, opplyser Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE).

Vannet gjorde ingen skade, og det ble fanget opp av et kraftmagasin nedenfor breen. Vannstanden i magasinet økte med nærmere 2,5 meter. Det ekstra vannet er nok til å produsere 50 millioner kilowatttimer strøm, noe som tilsvarer forbruket til rundt 2.500 husstander i ett år.

Kanalen som vannet løp gjennom, vil tette seg i løpet av få uker, slik at hulrommet bak breen vil fylles opp på nytt i løpet av noen år.

Ifølge NVE er det andre gang dette vannet tømmes for vann. Første gang var høsten 2001. De gigantiske tappingene har skjedd som følge av at deler av breen er blitt tynnere de siste 40 årene.

Tidligere har vannet rent over en bergterskel til Sverige fordi det har vært demmet opp av Blåmannsisen på norsk side.