— Villaks er verdifull fisk som må tas vare på, sier leder i Dale Jakt- og Fiskarlag, Inge Sandven. Sammen med andre lakseentusiaster brukte han lørdagen til å hente ut store villaks som skal være foreldrefisk for smolt og yngel.

— På åttitallet var det mange som mistet troen på elven. Det var snakk om å glemme laksen, men vi må jobbe langsiktig, understreker Sandven.

Han står i klekkeriet og tar imot laksene som er blitt fanget med hov. Nå skal laksen bedøves og sjekkes før de strykes for rogn og melke. Samarbeid med BKK

— Gjennom kraftutbyggingen er elven blitt brukt hardt, innrømmer Magnar Oppedal, stasjonsleder for Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap Dale. Han vandrer med innover i den dunkle tunnelen som tidligere tilhørte den gamle kraftstasjonen. For å erstatte dagslyset er det montert en stor lyskaster på fjellveggen. Ved hjelp av en sensor utenfor tunnelen slås den av og på etter sollyset.

For å bøte på skadene kraftverket har påført elven, er det inngått en avtale som sikrer at det renner minst tre kubikkmeter vann i sekundet i elven. Lav vannstand har tidligere ført til fiskedød. Dessuten leverer kraftverket temperert vann til klekkeriet og støtter det økonomisk.

Egen genbank

Ved å holde rundt 40 villakser atskilt sikrer Jakt- og Fiskarlaget nye forsyninger av smolt og yngel hvert år.

— Dette stamfiskanlegget er vår genbank, understreker Tore Wiers, som er med i fagrådet for Daleelva.

— Vi kan se på skjellene, pigmenteringen i skinnet og gjellene om det er villaks eller oppdrettslaks. Ser fisken ut som oppdrettslaks, åpner vi den og ser etter vaksinemerker. Bare laks som vi er sikre på er villaks, brukes i avl.

Lakselusen en fare

36.000 laks, fra yngel til smolt, ble satt ut i elven i fjor. Om vinteren legges det ut rogn. Dette gir et jevnere tilsig av fisk, noe som betyr mye for lokalmiljøet.

Men selv om entusiastene i Dale gjør alt for å ha en livskraftig lakseelv, så er lakselusen et problem.

— Vi kan løse problemene som truer laksen i elven, men på vei mot havet møter den lakselusen. Det er oppdrettsanleggene i fjordene som sprer smitten, og 90 prosent av den laksen vi setter ut, kommer ikke tilbake, sier Tore Wiers.

LAKS I TUNNEL: Tore Ulveseth, Tore Wiers, Trine Helle Simmenes og Roger Bruvik brukte lørdagen til å hente ut laks i stamfiskanlegget til Dale Jakt- og Fiskarlag.
FOTO: JAM M. LILLEBØ