TOR LEIF PEDERSEN tor.pedersen@bt.no Da Stortinget behandlet statsbudsjettet for 2000, uttrykte flertallet bekymring for fjellrevens bestandssituasjon i Norge. Regjeringen ble bedt om å finne tiltak for å sikre at fjellreven — også kalt polarrev eller melrakke - fortsatt blir en del av norsk fauna. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) hadde klart et prosjekt i fjor sommer. Planen går ut på at så mange som 10 - 12 fjellrevunger fra ulike lokaliteter skal fanges og "innlosjeres" ved Norsk Veterinærhøyskoles avdeling i Asker.Forsker Olav Strand ved Norsk Institutt for naturforskning (NINA) sier til Bergens Tidende at dette er et forsøk på å finne metoder for å bygge opp igjen en fjellrevbestand i Sør-Norge. Mer truet enn ulven Fjellreven er mer utrydningstruet enn ulven i Norge. Vi regner med at det høyst finnes ca. 100 polarrever i Skandinavia. I Sør-Norge er det slik dyr i Snøhetta, Børgefjell, Saltfjella og Hardangervidda. Da vi startet avlsprosjektet i fjor sommer, fant vi ingen unger i disse områdene, sier Strand.Mange valper dørHan forteller at fjellreven får opp til 12 til 14 unger i vill tilstand og 7 - 8 i fangenskap. Dødeligheten blant valpene i fjellet er meget stor på grunn av matmangel. Når unger skal fanges til å produsere avkom, blir det maksimum tatt to valper fra hvert kull. At kullet blir redusert, kan være en fordel for de andre valpene i kullet, sier Olav Strand. Skandinavisk samarbeid Førstekonsulent Jørund T. Braa i DN forteller til BT at avlsprosjektet er en del av et samarbeid mellom Finland, Sverige og Norge for å redde fjellreven. Braa forteller at veterinærhøyskolens avdeling i Asker har høy kompetanse på oppdrettsrev som er av samme art som fjellreven. Ved reproduksjon i fangenskap, kan man sikre genetisk mangfold ved at man parer dyr fra ulike steder.

FJELLREV-VALPER: Skal fanges og settes i avl. (Foto: Olav Strand)