De foreløpige tallene fra fylkesmannen viser at Fjell kommune har mottatt 35 søknader om dispensasjon for bygging i strandsonen. I fjor fikk 118 utbyggere dispensasjon fra Fjell kommune.

I fjor fikk 82 utbyggere dispensasjon til å bygge i strandsonen i Os kommune. Til nå i år har kommunen mottatt 20 søknader.

— Vi er en attraktiv kystkommune med skjærgård, noe som gjør at vi får mange dispensasjonssøknader. I enkelte områder er det allerede åpnet for utbygging, men området er ikke definert som utbyggingsområde i overordnede planer, sier ordfører Terje Søviknes.

Han sier kommunen er kjent for å være ganske liberal.

— Jeg føler vi har god kontroll på strandsonen. Vi er veldig bevisst på de områdene vi ikke ønsker utbygging i, og synes ellers det er bra å ha et levende skjærgårdsmiljø med båter, naust og folk, sier Søviknes.