Miljøanalyseselskapet MiSA har utarbeidet en oversikt over norske kommuners klimafotavtrykk i 2007. I statistikken er både direkte og indirekte utslipp tatt med. Det betyr at også utslipp andre steder i verden for å produsere varer kjøpt av kommunene regnes inn. Spriket mellom Hordalands-kommunene er stort.

— Stolt

I Hordaland er det Fjell kommune som står for det minste utslippet, med 360 kilo karbondioksid per innbygger i året. Ordfører Lars Lie (H) synes resultatet er gledelig.

— Vi prøver jo å være bevisst på dette med miljøet, og jobber aktivt med miljøplan. Jeg er litt stolt på Fjell kommunes vegne, sier Lie.

Modalen versting

Kommunen med størst utslipp per innbygger er Modalen, med hele 2,36 tonn karbondioksid årlig. Ordfører Knut Moe fra Samlingslista er naturlig nok skuffet over resultatet, men kan ikke si noe om årsaken til at Modalen havner så langt nede.

— Med bare 360 innbyggere i kommunen, og dermed få mennesker å fordele utslippene på, er det lett for å komme dårlig ut i en slik statistikk. Forklaringen må ligge der, mener ordføreren.

Det tror også Aage Stangeland, energirådgiver i Bellona. Han sier til bt.no at de viktigste tiltakene en kommune kan gjøre for å redusere karbondioksidutslippene er å effektivisere industrien, gjøre bygninger bedre isolert og energieffektive, og å få innbyggerne til å bruke kollektivtransport.

— I små kommuner er det nok vanskeligere å gjøre så mye med dette, mener Stangeland.

Rike kommuner - mer karbondioksid

Christian Solli i MiSA har en forklaring på hvorfor det er så store forskjeller i kommuners utslipp. Han tror det henger sammen med velstand og folketall.

— Det vi ser er at rike kommuner har en tendens til å ha få innbyggere og høyt karbondioksidutslipp. Samtidig har kommuner med høye bundne kostnader en tendens til å slippe ut mye. Dette kan nok ha sammenheng med at rike kommuner bruker mye penger på tilbud til innbyggerne og andre tiltak som genererer utslipp. Bildet er ganske entydig, mener Solli.

Bergen: 620 kilo

Når det gjelder Bergen kommune, står den årlig for et utslipp på 620 kilo karbondioksid per innbygger.

I rene tall, uten å ta hensyn til antall innbyggere, finner vi Bergen på topp med 152.652 tonn i 2007. Fjell ligger på fjerdeplass med 7.496 tonn, mens Modalen er nest nederst med beskjedne 841 tonn totalt.

Se hele tabellen for Hordaland nedenfor.

  Kommune Tonn CO2-eq 2007 Tonn CO2-eq per innbygger Tonn CO2-eq per årsverk
Hordaland Bergen                             152 652 0.62 12.42
Hordaland Kvinnherad                               12 355 0.95 11.70
Hordaland Askøy                               10 623 0.46 8.46
Hordaland Voss                                 7 991 0.58 8.54
Hordaland Fjell                                 7 496 0.36 6.44
Hordaland Stord                                 7 239 0.43 7.37
Hordaland Os                                 7 044 0.45 8.80
Hordaland Odda                                 6 985 0.98 10.24
Hordaland Lindås                                 6 733 0.50 7.16
Hordaland Vaksdal                                 4 891 1.19 12.88
Hordaland Kvam                                 4 711 0.57 7.06
Hordaland Bømlo                                 4 674 0.43 7.85
Hordaland Osterøy                                 3 899 0.54 8.52
Hordaland Øygarden                                 3 569 0.86 8.72
Hordaland Sund                                 3 527 0.62 8.90
Hordaland Ullensvang                                 3 037 0.89 10.36
Hordaland Radøy                                 2 891 0.62 8.43
Hordaland Sveio                                 2 546 0.53 7.57
Hordaland Meland                                 2 398 0.40 6.15
Hordaland Austevoll                                 2 265 0.52 7.84
Hordaland Fusa                                 2 173 0.58 7.09
Hordaland Etne                                 2 066 0.54 8.00
Hordaland Eidfjord                                 1 842 2.01 13.75
Hordaland Tysnes                                 1 731 0.63 7.19
Hordaland Austrheim                                 1 691 0.67 7.06
Hordaland Masfjorden                                 1 622 0.99 9.62
Hordaland Fitjar                                 1 301 0.45 7.26
Hordaland Samnanger                                 1 298 0.55 7.19
Hordaland Ulvik                                 1 201 1.06 9.63
Hordaland Jondal                                 1 201 1.14 11.26
Hordaland Granvin                                     896 0.92 10.91
Hordaland Modalen                                     841 2.36 12.62
Hordaland Fedje                                     760 1.23 11.13
Rune Berentsen (Arkiv)
Jan M. Lillebø (Arkiv)