Men først vil skipet bli rettet noe mer opp. Passasjerene vil ikke få lov til å gå om bord i skipet som nå ligger til kai i Ålesund, kun mannskapene.

— Mannskapene vil gå inn i lugarene og hente ut eiendeler, sier konsernsjef Olav Fjell i Hurtigruten ASA til NRK.

Deretter vil eiendelene bli merket og sendt hjem til hver enkelt av passasjerene.

Når arbeidet med å rette opp skipet og hente ut eiendeler er ferdig, vil Nordlys ifølge Fjell bli tauet til et verft for midlertidige reparasjoner, og så kanskje bli sendt videre til et annet verft for mer omfattende reparasjoner.

Arbeidet med å rette opp skipet fortsetter i strålende solskinn lørdag formiddag. Sammen med kaptein John Tindvik, bergingsledelsen og politiet har konsernsjefen gått om bord i Nordlys for å få et inntrykk av situasjonen. Om kort tid vil de informere om skipet tilstand og arbeidet videre.